--->

PDS Data Products

Data Set ID : MSL-M-CHEMIN-2-EDR-V1.0
Release : 0014
Data Set Name : MSL MARS CHEMISTRY & MINERALOGY X-RAY INSTRUMENT 2 EDR V1.0
Description : MSL Release 14 includes CheMin raw data products from MSL Sols 1418-1514, August 1 - November 9, 2016.